Informujemy, że FORNIT Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. „Wdrożenie do produkcji innowacyjnego produktu – budki medycznej” (Numer wniosku WND-RPSL.03.02.00-24-02H6/20)

Celem przedmiotowego projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez rozpoczęcie produkcji i wprowadzenie na rynek nowego innowacyjnego produktu – budek medycznych pozwalających zintegrować w sobie sprzęt do diagnostyki medycznej.

Efektem realizacji projektu będzie wdrożenie do produkcji budki medycznej z wyposażeniem pozwalającym na samodzielne przeprowadzenie przez pacjenta podstawowych badań medycznych.

Wydatki kwalifikowane: 3 690 000, 00 zł
Kwota dofinansowania: 1 291 500,00 zł