Obróbka skrawaniem stosowana jest zazwyczaj w celu nadania innego kształtu niż prosty, wykonania otworów o większej średnicy lub przygotowania elementów składowych mebli innych niż proste, skrzyniowe. Ze względu na rosnące wymagania rynku i pogarszające się parametry fizyczne materiałów konstrukcyjnych, w szczególności płyt wiórowych i MDF, coraz częściej stosujemy formatowanie na frezarkach, czyli bardzo precyzyjne wyrównanie elementów wyciętych z odpowiednim naddatkiem rzędu 1 cm.

Wszystkie używane przez nas frezarki to maszyny typu CNC, czyli sterowane numerycznie. Ponadto maszyny posiadają wbudowane automatyczne magazynki narzędzi, dzięki którym na elemencie wykonywane są wszystkie obróbki bez konieczności przenoszenia na kolejne maszyny. Z minimalną stratą czasu możemy zacząć obróbkę elementu przeciwbieżnie, po czym automatycznie przejść na obróbkę współbieżną, dzięki czemu materiał będzie cały czas dociskany przez narzędzie i zminimalizuje ryzyko pęknięć w miejscu wejścia i wyjścia narzędzia.