Na podstawie dostarczonych materiałów, takich jak rysunki odręczne, renderingi lub opisy, nasze biuro projektowe opracowuje projekty wykonawcze (nazywane również warsztatowymi). Do wykonania projektu wykorzystujemy zaawansowane narzędzia programistyczne, pozwalające na tworzenie modeli 3D, z uwzględnieniem poszczególnych elementów składowych oraz wykorzystywane technologie.

Dzięki zastosowaniu postprocesorów dopasowanych do naszych maszyn, z projektu możemy uzyskać gotowe programy sterujące maszynami oraz wszystkie niezbędne dane do dalszej obróbki jak np. lista elementów, która w kolejnym etapie zostaje poddana wielowymiarowej optymalizacji.