W celu uzyskania sztywnego i prostego korpusu wszystkie elementy składowe są układane, a następnie zaciskane w prasie do korpusów. Sklejane powierzchnie są dodatkowo wzmocnione drewnianymi kołkami lub lamelami.

Prasa, zamykając się, działa z równomierną siłą na każde połączenie, równocześnie ustawiając elementy pod kątem prostym. Tak wykonany korpus straci swoją sztywność tylko w wyniku zerwania połączenia klejowego, co może nastąpić jedynie w wyniku działania siły, która doprowadziłaby do zniszczenia korpusu. Stosowanie połączeń klejowych elementów korpusu ma przewagę pod względem technicznym nad mechanicznymi połączeniami rozłączanymi, jednakże w niektórych sytuacjach lepszym rozwiązaniem może być zastosowanie tych drugich. Takim przypadkiem jest sklejanie korpusów o dużych gabarytach lub sytuacja, w której zachodzi konieczność umożliwienia wymiany pojedynczych elementów całej konstrukcji.