Na podstawie dostarczonych materiałów, takich jak rysunki odręczne, renderingi lub opis, opracowujemy projekt wykonawczy (warsztatowy). W trakcie naszej pracy korzystamy z zaawansowanych narzędzi programistycznych, które operują na przestrzennych modelach zastosowanych elementów składowych oraz uwzględniają stosowane technologie.