Szlifowanie to obróbka wykończeniowa powierzchni za pomocą materiałów ściernych, w wyniku której uzyskuje się jednolitą chropowatość na całej powierzchni. Stopień chropowatości zależy od gradacji zastosowanego papieru ściernego.

Gradację oznacza się liczbowo — im niższa wartość, tym większe ziarna, a w konsekwencji głębsze rysy. W branży meblowej stosuje się gradacje od 40, w przypadku litego drewna, aż do 2000 – w procesie przygotowania lakieru do polerowania na wysoki połysk. W procesie szlifowania ważne jest, aby przeskoki pomiędzy kolejnymi gradacjami nie były większe niż wartość aktualnie używanej gradacji. Dla przykładu, jeśli zastosujemy papier o gradacji 120 zaraz po użyciu papieru o gradacji 40, szlifowanie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, bowiem nie jesteśmy w stanie w rozsądnym czasie zatrzeć głębokich rys.

W zależności od szlifowanego materiału i jego gabarytów wykorzystywane są szlifierki ręczne, szlifierki stołowe lub zautomatyzowana linia szlifującą, która skanuje obrabiane w danym momencie elementy, dopasowując odpowiednią siłę nacisku. Zastosowane w maszynach elektromagnetyczne trzewiki, w przeciwieństwie do popularnego rozwiązania opartego na siłownikach pneumatycznych, pozwalają na uniezależnienie docisku od przypadkowych skoków ciśnienia w instalacji sprężonego powietrza.